Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΙΣ

Ὁ Ὁρίζων γεγονότων χαιρετίζει τὴ νέα καλλιτεχνικὴ χρονιὰ τὴν Τετάρτη 30/09/09.
Γι’ αὐτὸ σᾶς καλεῖ στὸ μέγαρον τῆς ὁδοῦ Κατεχάκη, ἀριθμὸς 54 νὰ ἀνασυγκροτηθοῦμε καὶ νὰ ξεχυθοῦμε στὴν ἀνθρωπότητα ὥστε νὰ κάνουμε τὰ μονοπάτια τῆς τέχνης πλατειὲς λεωφόρους (δηλαδὴ θὰ βγάλουμε τὸ πρόγραμμα τῆς χρονιᾶς).


Ἔλευσις 7μ.μ.

Υ.Γ. Φέρτε τὰ κρασιὰ καὶ τὰ φαγητά σας. Θὰ ψήνει ὁ Ἀνδρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου